ภาพกิจกรรม 2560
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2560
 
โครงการพระธรรมฑูต, โครงการสถานศึกษาคุณธรรม และโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
ครอบครัวอบอุ่น วันที่ 20 มิถุนายน 2560
 
คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิต วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560
 
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม, โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น และโครงการ
สถานศึกษาสีขาวณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 2-3
มิถุนายน 2560
 
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
 
ลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
 
ลงทะเบียน และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 
โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560
 
รับมอบตัว และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 วันที่ 20 เมษายน 2560
 
โครงการล้างส้วมรับวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2560
 
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2560 วันที่ 11-17 เมษายน 2560 ณ สถานีบริการ
น้ำมัน ปตท.บจก.อ.พรชัยวัฒน์ ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ
 
ลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ กับสถานศึกษาเครือข่าย และการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันที่ 28 มีนาคม 2560
 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 27 มีนาคม 2560
 
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 วันที่ 22 มีนาคม 2560
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มีนาคม 2560
 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาแบบเข้มก่อนจบการศึกษา "ค่ายภาษา
อังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" วันที่ 13-17 มีนาคม 2560
 
    หน้า: 1 2 3 4 [5] 6
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th