ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2560
 
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 ณ ปั๊ม ปตท.
อ.พรชัยวัฒน์ จำกัด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2560
 
การทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ธันวาคม 2560
 
การทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2560
 
การทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 ธันวาคม 2560
 
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ PRE V-NET และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560
 
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
 
โครงการสร้างความสุข โดยชมรมอิเล็กทรอนิสก์ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 
ติวสอบ V-NET วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
 
งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 
ติวสอบ V-NET วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 
โครงการชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560
 
ติวสอบ V-NET วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 
โครงการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินสถาน
ศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัย
เทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5 6
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.