ภาพกิจกรรม 2560
 
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561
ณ ปั๊ม ปตท. อ.พรชัยวัฒน์ จำกัด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2560
 
การทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ธันวาคม 2560
 
การทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2560
 
การทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 ธันวาคม 2560
 
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ PRE V-NET และการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560
 
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
 
โครงการสร้างความสุข โดยชมรมอิเล็กทรอนิสก์ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 
ติวสอบ V-NET วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
 
งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 
ติวสอบ V-NET วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 
โครงการชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560
 
ติวสอบ V-NET วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 
โครงการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา เพื่อเตรียมรับ
การประเมินสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9
พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5 6
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th