ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 60
 
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 ณ ปั๊ม ปตท.
อ.พรชัยวัฒน์ จำกัด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2560
 
การทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ธันวาคม 2560
 
การทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2560
 
การทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 ธันวาคม 2560
 
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ PRE V-NET และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560
 
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
 
โครงการสร้างความสุข โดยชมรมอิเล็กทรอนิสก์ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 
ติวสอบ V-NET วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
 
งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 
ติวสอบ V-NET วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th