ภาพกิจกรรม 2558
 

ปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน- นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558

 

การประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

 

โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและสามัคคี วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 27 เมษายน 2558

 

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2558

 

โครงการอาชีวะอาสา วันที่ 9-15 เมษายน 2558 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก.อ.พรชัยวัฒน์
ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

 

รับมอบตัว ลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ

 

พิธีร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2558
ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ

 

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร
ศูนย์วิทยบริการ

 

รับมอบตัว ลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ (โควตาพิเศษ) และประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ

 

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 1-7 มีนาคม 2558

ดูคลิปวีดีโอ >>

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

 

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

 

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งให้กับคณะสงฆ์
วัดหลวงสุนทราราม เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ วันที่ 7 มกราคม 2558

 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรการซ่อมโทรทัศน์เบื้องต้น" ดำเนินงาน
โดยคณะวิศวกรรมมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 6 มกราคม 2558
 
  หน้า: 1 2 [3]
 
 
 
 
     
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th