เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 58
 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2558
 
พิธีเคลื่อนย้ายองค์พระวิษณุกรรม 23 ธันวาคม 2558
 
การแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2558
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม วันที่ 25-27 ธันวาคม 2558
ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม
 
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจถวายพระราชสดุดี และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2558
 
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกัน อุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ 2559 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ,สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัดอ่างทอง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2558
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ สืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
 
โครงการอาชีวะบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วันที่ 14-15, 21-22 พฤศจิกายน 2558
ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมมือกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เข้าร่วมโครงการ Marketing Plan
Contest ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
 
โครงการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมใจบริจาคโลหิต มุ่งมั่นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำความดี
ถวายพ่อของแผ่นดินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
 
    หน้า: [1] 2 3 4
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ