ภาพกิจกรรม 2557
 
โครงการพัฒนาผู้นำสู่การพัฒนากิจกรรม โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 16 กันยนยน 2557
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รับการประเมินสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วันที่ 11 กันยายน 2557
 
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท พัฒนาภัณฑ์ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด ดำเนิน
โครงการ "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" เริ่มที่ตัวคุณ Zero Accident พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน
แก่วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 10 กันยายน 2557
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ดำเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ยุทธหัตถีเกมส์" ณ สนามกีฬา
สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี วันที่ 1-7 กันยายน 2557
 
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 ออกให้บริการสังคม ตามภารกิจของนักเรียน
ที่ร่วมแรงร่วมใจ มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อให้เกิดความสามัคคีอันดีในชุมชน  อำเภอวิเศษ
ชัยชาญ และอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
 
นายประเสริฐ จันโททัย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มอบใบประกาศ ลส.13 ให้กับ
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ หลังจากได้รับการแต่งตั้ง จากลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ให้จัดตั้งกองลูกเสือ
วิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 3 กันยายน 2557
 
โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใน
วัดหลวงสุนทราราม จำนวน 165 ต้น โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เลขาธิการมูลนิธิ
ราชพฤกษ์ เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 27 สิงหาคม 2557
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) นักศึกษา แผนกยานยนต์, แผนกไฟฟ้ากำลัง,
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ ในอำเภอวิเศษชัยชาญ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2557
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
 
ประชุมครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
 
การติดตามและการประเมินผล โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี
การศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงาน บริษัท
อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ซิตี้์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่
9 กรกฎาคม 2557
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 8 กรกฏาคม 2557
 
การตอกกราวน์ แผนกไฟฟ้ากำลัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
 
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิม
พระเกียรติคลองห้า จังหวัดปทุมธานี วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
 
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา โดยโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557
 
    หน้า: 1 [2] 3 4
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th