ภาพกิจกรรม 2557
 
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
 
งานบริการเครื่องเสียง กิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ณ วัดนางใน
ธัมมิการาม วันที่ 24 ธันวาคม 2557
 

"โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง" นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน และเเจก
อุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดหลวงสุนทราราม วันที่ 23 ธันวาคม 2557

 
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 "การแข่งขันทักษะ
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระดับ ปวส." วันที่ 15-17 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 

การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจถวายพระราชสดุดี และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 4 ธันวาคม 2557
 
โครงการลูกเสือทำความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา 87 พรรษา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 3 ธันวาคม 2557
 
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557 ได้รับรางวัล
เกียรติยศ สถิติสูงสุดลำดับที่ 8 ประเภทรถตลาด, รางวัลขวัญใจมหาชน ลำดับที่ 3 ประเภทรถประดิษ์ วันที่
28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
 
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
 
นายประเสริฐ จันโททัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ กล่าวให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557 ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน
2557 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 
นายประเสริฐ จันโททัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่านสาส์นจากท่านนายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน แก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 
ประชุมครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
 
โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
 
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
 
สืบสานประเพณี "ลอยกระทง" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
 
ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557
 
    หน้า: [1] 2 3 4
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th