เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ภาพกิจกรรม 57
 
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
 
งานบริการเครื่องเสียง กิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ณ วัดนางใน
ธัมมิการาม วันที่ 24 ธันวาคม 2557
 

"โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง" นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน และเเจก
อุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดหลวงสุนทราราม วันที่ 23 ธันวาคม 2557

 
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 "การแข่งขันทักษะ
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระดับ ปวส." วันที่ 15-17 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 

การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจถวายพระราชสดุดี และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 4 ธันวาคม 2557
 
โครงการลูกเสือทำความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา 87 พรรษา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 3 ธันวาคม 2557
 
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557 ได้รับรางวัล
เกียรติยศ สถิติสูงสุดลำดับที่ 8 ประเภทรถตลาด, รางวัลขวัญใจมหาชน ลำดับที่ 3 ประเภทรถประดิษ์ วันที่
28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
 
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
 
นายประเสริฐ จันโททัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ กล่าวให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557 ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน
2557 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 
นายประเสริฐ จันโททัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่านสาส์นจากท่านนายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน แก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 
ประชุมครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
 
    หน้า: [1] 2 3 4 5
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ