ภาพกิจกรรม 2555
 
ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2555 วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
 
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2555 ณ ห้างสรรพสินค้าแอมโปมอลล์
จ.พระนครศรีอยุธา
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 29 มีนาคม 2555
 
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมือง
อรัญญประเทศ อ.อรัญญประเทศ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2555 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ภาคกลาง
 
โครงการอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2554 วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2555
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
"Open House" วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 27 มกราคม 2555
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2554 ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพ ระหว่างวันที่
4-8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
 
  หน้า: 1 2 [3]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th