ภาพกิจกรรม 2555
 
อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงปีใหม่ 27 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556
 
การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 26 ธันวาคม 2555
ณ สนามกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2555
 
การแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ปีที่ 15 วันที่ 14-16 ธันวาคม 2555 ณ สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 
คณะบุคลากรจาก วิทยาลัยการอาชีพมหาราช เข้ามาศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยฯ
วันที่ 13 ธันวาคม 2555
 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน วันที่ 13 ธันวาคม 2555
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2555
 
กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
 
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า ดำเนินโครงการ Scoopy i Marketing Plan Contest โครงการ 5 และโครงการ Honda
Mocye Idea Challenge 9 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานระดับ อศจ.อ่างทอง ปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ, วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง และวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2555
 
คณะบุคลากรจาก วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เข้ามาศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยฯ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
 
คณะบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เข้ามาศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยฯ
วันที่ 25 ตุลาคม 2555
 
การประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 25 ตุลาคม 2555
 
คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย และนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ บริการติดตั้งเครื่องเสียงภายในงาน ณ ที่ว่าการอำเภอ
วิเศษชัยชาญ วันที่ 23 ตุลาคม 2555
 
ชมรมดนตรี องค์การวิชาชีพช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 19 กันยายน 2555
 
โครงการ "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี" ระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2555 ณ วัดแปดแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการขับรถยนต์
 
    หน้า: [12 3
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th