งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
 
ชื่อ : นายประนมกร   เจียมเจิม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ชื่อ : นายศุภกิจ    ธนีสรรค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ชื่อ : นายภาษิต   ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ชื่อ : นางอุบลพรรณ   พงษ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
   

 

         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน • ตรวจสอบผลการเรียน • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
      • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม     • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบประวัตินักเรียน   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบสัญญาค้ำระกัน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
   
       
Copyright ©2021 | www.viset.ac.th