ภาพกิจกรรม 2554
 
การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 2 ธันวาคม 2554
 
โครงการ "PTT Engine Tung Up หลังน้ำท่วม" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม 2554
 
ผู้อำนวยการฯ คณะผุู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการฟื้นฟูโรงเรียนมอบหัวใจให้น้อง ณ โรงเรียน
วัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) เพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมการปฏิบัติดีที่มีความเสียสละ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำจุลินทรีย์ก้อน" (Em Ball) เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียจากอุทกภัย วันที่ 22-25
พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
"อาชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่" ณ บริเวณถนนลูกหลวงด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2554
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2554
 
พิธีไหว้ครู และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 23 มิถุนายน 2554
 
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2554 ณ ลานบุญ
ลานปัญญา ศาสนสถาน วัดแปดแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2554 ณ อบต.คลองขนาก, อบต.ไผ่จำศิล,
เทศบาลตำบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2554
 
  หน้า: [1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th