ภาพกิจกรรม 2553
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
วันที่ 3 ธันวาคม 2553
 
นักเรียน นักศึกษาปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา ณ วัดม่วง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 9 "เพชรคีรีขันธ์เกมส์" ณ สนามดอนคาน
อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2553
 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โครงการขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2554
ณ ศูนย์เทศบาลตำบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญสร้างสุขาลอยน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
 
การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วันที่ 14 ตุลาคม 2553
ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ
 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย V.I.C.C. FUTSAL CUP ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-16 และวันที่ 28-30 ตุลาคม 2553 ณ สนามฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วันที่ 3 กันยายน 2553
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะในการทำโครงการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วันที่ 1 กันยายน 2553
 
โครงการอบรม การเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ในการขนส่งจังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 4
โดย สำนักงานขนส่งจังหวัอ่างทอง วันที่่ 25 สิงหาคม 2553
 
พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2553
 
การฝึกอบรมเรื่อง การทำน้ำมันเหลืองและลูกประคบจากสมุนไพรไทย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
และนักศึกษา ตามโครงการ อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่ยากจน วันที่ 9 สิงหาคม 2553
 
การประเมินเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 3 สิงหาคม 2553
 
อบรม "ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ-ใสหมวกกันน็อก" โดย ชมรม ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2553
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 14 กรกฎาคม 2553
 
การอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชุมชน โครงการหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักหอสมุด และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2553
 
    หน้า: [12
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th