ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2552
 
โครงการส่งเสริมวินัยและป้องกันภัยยาเสพติด โดยชมรมผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
 
ประเพณีลอยกระทง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาฟุตซอลสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอ่างทอง วันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2552
 
การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 วันที่ 15 ตุลาคม 2552
 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2551 วันที่ 21-22 กันยายน 2552
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ วันที่ 15 กันยายน 2552
 
โครงการจัดอบรมเยาวชนอาสาดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)
วันที่ 3 สิงหาคม 2552
 
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 28 สิงหาคม 2552
 
พิธีถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 11 สิหาคม 2552
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชนต้านภัย สุรา ยาสูบ สิ่งเสพติดและเอดส์ วันที่ 15
กรกฏาคม 2552
 
อบรมมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 วันที่ 15 กรกฏาคม 2552
 
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 1 กรกฏาคม 2552
 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะวิจัย โดยใช้วิทยาลัยเป็นฐาน วันที่ 22-24 มิถุนายน 2552
 
โครงการพระธรรมฑูต วันที่ 16 มิถุนายน 2552
 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 4 มิถุนายน 2552
 
นักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 30 พฤษภาคม 2552
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
 
    หน้า:  [1 2
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.