เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016
 
  คู่มือการใช้งานระบบ
       01 คู่มือใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน (ระบบนักเรียน) (ศธ.02 ออนไลน์)
       02 คู่มือใช้งาน สำหรับครูประจำวิชา
       03 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง
       03.1 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ บุคลากร
       03.2 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ นักเรียน
       03.3 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ ผู้ปกครอง
       04 คู่มือการตั้งค่า Region ของ Windows ให้เป็น Thailand เพื่อจะได้แปลงไฟล์ CSV แล้วไม่เสีย
   
  คู่มือการใช้งานระบบ
       01 คู่มือใช้งาน สำหรับบุคลากรทั่วไป (ทุกคน)
       02 คู่มือใช้งาน สำหรับครูประจำวิชา
       03 คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
       04 ระบบงานการเงิน
       05 ระบบงานครูที่ปรึกษา
       06 ระบบโครงการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
       07 ระบบงานธุรการ
       08 ระบบงานบุคลากร
       09 ระบบงานปกครอง
       10 ระบบรูดบัตร
       11 ระบบงานวัดผล
       12 ระบบงานสารบรรณ
       13 ระบบงานหลักสูตร
       14 ระบบงานทะเบียน
       15 ระบบงานประกันคุณภาพ
       16 ระบบงานการเงิน
       17 คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน
       18 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ปกครอง
   
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ