ข้อกำหนดสิ่งประดิฐ์
 
   
  ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สามารดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ที่ https://1th.me/3ds0
  http://ver.vec.go.th