ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2566  
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  
  ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่  
  ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโล ยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
  ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม  
  ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร  
  ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE)  
  ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  
  [ฉบับเต็ม] ประกาศ สอศ. เรื่อง ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
 
  แบบฟอร์ม ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2566 (ไฟล์ zip)  
   
  ภาพกิจกรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก "สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีว ศึกษา" ประจำปี
2566 ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิตปทุมธานี วันที่ 12-14 มิถุนายน 2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ.ลพบุรี วันที่ 18-20 มกราคม 2566
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการ ศึกษา 2565
ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 ธันวาคม 2565
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
  หน้า : [1] 2 3 4