เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
 ภาพกิจกรรมปี 2557
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
     ฉบับที่ 69 เดือน ตุลาคม 2562
     ฉบับที่ 68 เดือน ตุลาคม 2562
     ฉบับที่ 67 เดือน ตุลาคม 2562
     ฉบับที่ 66 เดือน ตุลาคม 2562
     ฉบับที่ 65 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 64 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 63 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 62 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 61 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 60 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 59 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 58 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 57 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 56 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 55 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 54 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 53 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 52 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 51 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 50 เดือน สิงหาคม 2562
     ฉบับที่ 49 เดือน กรกฏาคม 2562
     ฉบับที่ 48 เดือน กรกฏาคม 2562
     ฉบับที่ 47 เดือน กรกฏาคม 2562
     ฉบับที่ 46 เดือน กรกฏาคม 2562
     ฉบับที่ 45 เดือน กรกฏาคม 2562
     ฉบับที่ 44 เดือน มิถุนายน 2562
     ฉบับที่ 43 เดือน มิถุนายน 2562
     ฉบับที่ 42 เดือน มิถุนายน 2562
     ฉบับที่ 41 เดือน มิถุนายน 2562
     ฉบับที่ 40 เดือน พฤษภาคม 2562
     ฉบับที่ 39 เดือน พฤษภาคม 2562
     ฉบับที่ 38 เดือน พฤษภาคม 2562
     ฉบับที่ 37 เดือน พฤษภาคม 2562
     ฉบับที่ 36 เดือน พฤษภาคม 2562
     ฉบับที่ 35 เดือน พฤษภาคม 2562
     ฉบับที่ 34 เดือน เมษายน 2562
     ฉบับที่ 33 เดือน เมษายน 2562
     ฉบับที่ 32 เดือน มีนาคม 2562
     ฉบับที่ 31 เดือน มีนาคม 2562
     ฉบับที่ 30 เดือน มีนาคม 2562
     ฉบับที่ 29 เดือน มีนาคม 2562
     ฉบับที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
     ฉบับที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
     ฉบับที่ 26 เดือน มกราคม 2562
     ฉบับที่ 25 เดือน มกราคม 2562
     ฉบับที่ 24 เดือน มกราคม 2562
     ฉบับที่ 23 เดือน มกราคม 2562
     ฉบับที่ 22 เดือน มกราคม 2562
     ฉบับที่ 21 เดือน มกราคม 2562
     ฉบับที่ 20 เดือน ธันวาคม 2561
     ฉบับที่ 19 เดือน ธันวาคม 2561
     ฉบับที่ 18 เดือน ธันวาคม 2561
     ฉบับที่ 17 เดือน ธันวาคม 2561
     ฉบับที่ 16 เดือน ธันวาคม 2561
     ฉบับที่ 15 เดือน ธันวาคม 2561
     ฉบับที่ 14 เดือน ธันวาคม 2561
     ฉบับที่ 13 เดือน ธันวาคม 2561
     ฉบับที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2561
     ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2561
     ฉบับที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2561
     ฉบับที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2561
     ฉบับที่ 8 เดือน พฤศจิกายน 2561
     ฉบับที่ 7 เดือน พฤศจิกายน 2561
     ฉบับที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 2561
     ฉบับที่ 5 เดือน พฤศจิกายน 2561
     ฉบับที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 2561
     ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม 2561
     ฉบับที่ 2 เดือน ตุลาคม 2561
     ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561
     เดือน กันยายน 2561
     เดือน สิงหาคม 2561
     เดือน กรกฏาคม 2561
     เดือน มิถุนายน 2561
     เดือน พฤษภาคม 2561
     เดือน เมษายน 2561
     เดือน มีนาคม 2561
     เดือน กุมภาพันธ์ 2561
     เดือน มกราคม 2561
     เดือน ธันวาคม 2560
     เดือน พฤศจิกายน 2560
     เดือน ตุลาคม 2560
     เดือน กันยายน 2560
     เดือน สิงหาคม 2560
     เดือน กรกฏาคม 2560
     เดือน มิถุนายน 2560
     เดือน พฤษภาคม 2560
     เดือน เมษายน 2560
     เดือน มีนาคม 2560
     เดือน กุมภาพันธ์ 2560
     เดือน มกราคม 2560
     เดือน ธันวาคม 2559
     เดือน กันยายน - พฤษจิกายน 2559
     เดือน สิงหาคม 2559
     เดือน กรกฏาคม 2559
     เดือน มิถุนายน 2559
     เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2559
     เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
     เดือน กรกฏาคม - ตุลาคม 2558
     เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2558
     เดือน ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
     เดือน มีนาคม - กันยายน์ 2557
     เดือน กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
     เดือน เมษายน - สิงหาคม 2556
     เดือน ธันวาคม 2555 - มีนาคม 2556
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ