ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      เวรรักษาความปลอดภัย
 
       
36 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม 2565 27 ธ.ค. 64  
35 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 29 พ.ย. 64  
34 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษจิกายน 2564 26 ต.ค. 64  
33 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 28 ก.ย. 64  
32 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2564 30 ส.ค. 64  
31 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 23 ก.ค. 64  
30 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 25 มิ.ย. 64  
29 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 27 พ.ค. 64  
28 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 27 เม.ย. 64  
27 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน 2564 29 มี.ค. 64  
26 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2564 24 ก.พ. 64  
25 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 27 ม.ค. 64  
24 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม 2564 24 ธ.ค. 63  
23 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 30 พ.ย. 63  
22 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 27 ต.ค. 63  
21 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 28 ก.ย. 63  
20 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2563 31 ส.ค. 63  
19 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 13 ส.ค. 63  
18 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 30 มิ.ย. 63  
17 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 27 พ.ค. 63  
16 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 27 เม.ย. 63  
15 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน 2563 24 มี.ค. 63  
14 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2563 25 ก.พ. 63  
13 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 27 ม.ค. 63  
12 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม 2563 16 ธ.ค. 62  
11 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 22 พ.ย. 62  
10 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 14 พ.ย. 62  
9 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 24 ก.ย. 62  
8 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2562 26 ส.ค. 62  
7 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 24 ก.ค. 62  
6 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 26 มิ.ย. 62  
5 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 24 พ.ค. 62  
4 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 25 เม.ย. 62  
3 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน 2562 19 มี.ค. 62  
2 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2562 14 ก.พ. 62  
1 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 ม.ค. 62  
     
       
       
       
       
       
       
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.