เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม 2564
 ภาพกิจกรรม 2563
 ภาพกิจกรรม 2562
 ภาพกิจกรรม 2561
 ภาพกิจกรรม 2560
 ภาพกิจกรรม 2559
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2562
 
www.viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     หนังสือและคำสั่งภายใน
 
       
31 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 25 มิ.ย. 64  
30 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 27 พ.ค. 64  
29 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 27 เม.ย. 64  
28 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน 2564 29 มี.ค. 64  
27 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2564 24 ก.พ. 64  
26 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 27 ม.ค. 64  
25 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม 2564 24 ธ.ค. 63  
24 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 30 พ.ย. 63  
23 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 27 ต.ค. 63  
22 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 28 ก.ย. 63  
21 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2563 31 ส.ค. 63  
20 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 13 ส.ค. 63  
19 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 1 ก.ค. 63  
18 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 30 มิ.ย. 63  
17 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 27 พ.ค. 63  
16 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 27 เม.ย. 63  
15 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน 2563 24 มี.ค. 63  
14 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2563 25 ก.พ. 63  
13 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 27 ม.ค. 63  
12 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม 2563 16 ธ.ค. 62  
11 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 22 พ.ย. 62  
10 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 14 พ.ย. 62  
9 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 24 ก.ย. 62  
8 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2562 26 ส.ค. 62  
7 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 24 ก.ค. 62  
6 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 26 มิ.ย. 62  
5 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 24 พ.ค. 62  
4 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 25 เม.ย. 62  
3 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน 2562 19 มี.ค. 62  
2 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2562 14 ก.พ. 62  
1 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 ม.ค. 62  
     
       
       
       
       
       
       
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ